Menu

The budget allocated

                                  For the year of 2016-17 Rs. In Crores

S.No Name of the office Budget allocated expenditure Up to 31/03/2017.
1 IPMU  10.65 9.87
2 Alwar 25.24 11.2
3 Barmer 2.44 2.3
4 Baran 5.11 0.91
5 Bundi 15.88 14.58
6 Bharatpur 12.65 12.63
7 Chittorgarh 10.19 6.54
8 Churu 22.32 20.73
9 Dholpur 15.54 14.19
10 Jhalawar-Jhalarapatan 7.61 5.24
11 Jaisalmer 6.38 2.03
12 Karauli 5.55 5.55
13 Nagaur 15.52 13.28
14 Rajsamand 9.37 4.68
15 Sikar 3.55 3.48
16 Swai-Madhopur  1.57 1.57
17 Jodhpur-Zonal office 0.06 0.06
18 Kota-ZOnal office + PIU 0.20 0.19