Menu

Staff Details

OFFICE OF THE URBAN IMPROVEMENT TRUST

                    Tel No. 01493 - 230094, 230819                                 

  E-mail: uitbhiwadi@rediffmail.com

S. No.

Name

Designation

Mobile No.

1.

Sh. Rajan Vishal

Chairman

9602244777

2.

Sh. Magan Lal Yogi

Secretary

9929111022

3. Sh. Kamal Yadav Deputy Secretary 9887616013
4. Sh. Ummedi Lal Meena LAO  

5.

Sh. Rajendra Prasad Yadav

Tehisilder

9929013225

6.

Sh. C.P. Rajan

Sr. A.O

9887028342

7.

Sh. Sashi Kant

STP

9636718969

8.

Sh. Vineet Kumar Saxena Executive Engineer 9983353999

9.

 

 

 

10.

Sh. Kumar Sambhav Avashti

Executive Engineer

9414680349

11.

Smt. Sandhya Saini

ATP

9929013446

12.

Sh. D.D. Sharma

A.A.O

9799536666

13.

Sh. Yogesh Kumar Saini

Asstt. Engineer

8003065333

14. Sh. Tanuj Sharma Jr. Engineer 8003190546

15.

Smt. Shikha Mathur

Jr. Engineer

7073015587

16.

Sh. S.S. Naruka

Jr. Engineer

8003090297

17.

Sh. Sandeep Verma

Jr. Engineer

9116005894

18.

Sh. M.L. Meena

Jr. Engineer

8009090293

19.

Sh. Rajesh Yadav

Jr. Engineer

8003090438

20.

Sh. Rajesh Verma

Jr. Engineer

8003090439

21. Smt. Meena Gheeya Jr. Engineer  
22. Sh. Ratan Lal Jatav Patwari 9414318124

23.

Sh. Santosh Saini

UDC (Cashier)

8003009830

24.

Sh. Munshi Lal

UDC

8003009838

25.

Sh. Baburam

LDC

8003190547

26.

Sh. Kalicharan Sharma

Munsi (Allotment Section)

8003190550