Menu

Staff Details

OFFICE OF THE URBAN IMPROVEMENT TRUST

                    Tel No. 01493 - 230094, 230819                                 

  E-mail: uitbhiwadi@rediffmail.com

S. No.

Name

Designation

Mobile No.

1.

Sh. Rajan Vishal

Chairman

9602244777

2.

Sh. Magan Lal Yogi

Secretary

9929111022

3. Sh. Kamal Yadav Deputy Secretary 9887616013

4.

Sh. Rajendra Prasad Yadav

Tehisilder

9929013225

5.

Sh. C.P. Rajan

Sr. A.O

9887028342

6.

Sh. Sashi Kant

STP

9636718969

7.

Sh. Vineet Kumar Saxena Executive Engineer 9983353999

8.

Sh. Dharamveer Yadav

Executive Engineer

7727055454

9.

Sh. Kumar Sambhav Avashti

Executive Engineer

9414680349

10.

Smt. Sandhya Saini

ATP

9929013446

11.

Sh. D.D. Sharma

A.A.O

9799536666

12.

Sh. Yogesh Kumar Saini

Asstt. Engineer

8003065333

13. Sh. Tanuj Sharma Jr. Engineer 8003190546

14.

Smt. Shikha Mathur

Jr. Engineer

7073015587

15.

Sh. S.S. Naruka

Jr. Engineer

8003090297

16.

Sh. Sandeep Verma

Jr. Engineer

9116005894

17.

Sh. M.L. Meena

Jr. Engineer

8009090293

18.

Sh. Rajesh Yadav

Jr. Engineer

8003090438

19.

Sh. Rajesh Verma

Jr. Engineer

8003090439

20. Smt. Meena Gheeya Jr. Engineer  

21.

Sh. Santosh Saini

UDC (Cashier)

8003009830

22.

Sh. Munshi Lal

UDC

8003009838

23.

Sh. Baburam

LDC

8003190547

24.

Sh. Kalicharan Sharma

Munsi (Allotment Section)

8003190550