Organizational Chart

कर्मचारी का नाम  पद  दुरभाष नम्बर 
सीमा चौधरी  अधिशाषी अधिकारी  9024542199 
अखाराम पंवार  कनिष्ठ अभियन्ता  9928503268 
हरनाथ धाकड़  कार्यालय सहायक  9772185196 
भूरै खां कायमखानी  वरिष्ठ लिपिक  9636117386 
भारत कुमार वैष्णव  वरिष्ठ लिपिक  9413861436 
महावीर प्रसाद जाट  वरिष्ठ लिपिक  9828451449 
हेमन्तदत्त पौण्डरिक कनिष्ठ लिपिक 9460244448 
अभिषेक शर्मा  कनिष्ठ लिपिक  9782901827 
राकेश भट्ट  कनिष्ठ लिपिक  9269143408 
अनिल दत्त पौण्डरिक वाहन चालक  9982133445 
घीसू लाल धोबी  च.श्रे.क.   
कैलाश कहार  चौकीदार   
शौकत खां कायमखानी सहायक पर्चावितरक  9252988088 
सोमप्रकाश सेन  सहा. पर्चा वितरक  9461261544 
नन्दलाल गुर्जर  सहा. कर्मचारी  7742137599 
प्रभात कुमार शर्मा  सहा. कर्मचारी  9414756156 
पवन कुमार बसेर  सहा. कर्मचारी  9785242517 
नाथूलाल कहार  सहा. कर्मचारी  9667246056 
फजलूद्वीन भिश्ती सहा. कर्मचारी  9413245293 
राजू नाई  चौकीदार  9602254698 
राधा देवी  सहा. कर्मचारी  9461890423 
भैरूलाल सेन  सहा. कर्मचारी  9460200153 
भंवर सिंह हजूरी  सहा. कर्मचारी  9875270049 
शम्भू/गनी   जमादार  9784454875
बाबू खां भिश्ती भिश्ती 9649226147 
भाणी देवी  सफाई कर्मचारी  8094184142 
कालूलाल  सफाई कर्मचारी  7568606376 
चुन्नीलाल  सफाई कर्मचारी   
ताराचन्द  सफाई कर्मचारी  9001050047 
कैलाश/भैरू  सफाई कर्मचारी  9636820552 
नाथू/छीतर  सफाई कर्मचारी  8029805306 
लाड़ देवी  सफाई कर्मचारी  8890543964 
राजेश/उदयलाल  सफाई कर्मचारी  9784847040 
भगवती देवी  सफाई कर्मचारी  9982864296 
राजेन्द्र   सफाई कर्मचारी  9571586096 
गीता देवी  सफाई कर्मचारी   
कौशल्या देवी  सफाई कर्मचारी  8290015535 
रामेश्वरी देवी  सफाई कर्मचारी  9982869197 
भूली देवी  सफाई कर्मचारी  9784262133 
रामलाल  सफाई कर्मचारी  9001236103 
कालू लाल/रामपाल  सफाई कर्मचारी  9982855349 
सूजित  सफाई कर्मचारी   
पुष्पेन्द्र कुमार   सफाई कर्मचारी  9460238294 
अशोक/दुर्गालाल  सफाई कर्मचारी   
गंगा सागर  सफाई कर्मचारी  9799223099 
अशोक /चम्पालाल सफाई कर्मचारी 9649595453 
मनोज कुमार  सफाई कर्मचारी 9680922234 
अमित कुमार  सफाई कर्मचारी 9214824496 
सत्येन्द्र कुमार  सफाई कर्मचारी 9982832886 
विकास घुसर  सफाई कर्मचारी 9571716554 
नरेन्द्र कुमार  सफाई कर्मचारी 9571397143 
छोटू लाल  सफाई कर्मचारी 9251743438 
नितिन घुसर  सफाई कर्मचारी 9251743438 
संदीप कुमार  सफाई कर्मचारी 8387925234 
महेश कुमार  सफाई कर्मचारी  
सीमाराम  सफाई कर्मचारी 9929718713 
घीसूलाल  सफाई कर्मचारी 9462697856 
लखन कुमार  सफाई कर्मचारी 7737375615 
मंजू देवी  सफाई कर्मचारी 9982855349 
भगवती देवी  सफाई कर्मचारी 7062615808 
रिंकु देवी  सफाई कर्मचारी 8824265962 
राकेश कुमार  सफाई कर्मचारी 8442099843 
मंजू देवी/रणजीत कुमार  सफाई कर्मचारी  
मंजू देवी/राजेश  सफाई कर्मचारी 9549613896 
विनोद कुमार  सफाई कर्मचारी 9214861613 
माया देवी  सफाई कर्मचारी  
लाड़़ देवी  सफाई कर्मचारी  
मंजू देवी/ मुकेश कुमार  सफाई कर्मचारी  
गणेश कुमार  सफाई कर्मचारी 9610945288 
संजय कुमार  सफाई कर्मचारी 9571175525 
किशोर कुामर  सफाई कर्मचारी  
आशा देवी  सफाई कर्मचारी  
विजय कुमार  सफाई कर्मचारी 7023066539 
माया देवी/रमेश चन्द्र  सफाई कर्मचारी  
प्रेमचन्द सफाई कर्मचारी 7727930765 
त्रिलोक शंकर  सफाई कर्मचारी 8432420029 
आशा देवी/शिवराज हरिजन सफाई कर्मचारी 8239978573 
मंजू देवी/गोविन्द सफाई कर्मचारी 8107680229 
बबली देवी  सफाई कर्मचारी 9829751801 
उत्तम सफाई कर्मचारी 9269744186 
लक्ष्मी देवी  सफाई कर्मचारी 9672047281 
शुभम् घूसर  सफाई कर्मचारी 8107319021 
संजय कुमार  सफाई कर्मचारी 9587779972 
विनोद कुमार/दुर्गालाल  सफाई कर्मचारी 9602716491 
सोनू कुमार  सफाई कर्मचारी 9694189107 
इन्द्रा देवी  सफाई कर्मचारी 9571995573 
हरिओम  सफाई कर्मचारी 7062902457 
दिनेश कुमार सफाई कर्मचारी 9983713303
रोहित घूसर  सफाई कर्मचारी 9660350579 
मुकेश कुमार  सफाई कर्मचारी  9828607184 
लाड़ देवी/अशोक कुमार  सफाई कर्मचारी 9983845533 
लाली देवी  सफाई कर्मचारी   
आनन्द कुमार  सफाई कर्मचारी 9950044690 
खेमचन्द   सफाई कर्मचारी 8696787341 
कमलेश कुमार  सफाई कर्मचारी 8290629183 
निशा  सफाई कर्मचारी 8890543964 
पिन्टू हरिजन  सफाई कर्मचारी 9983040173 
मधु देवी  सफाई कर्मचारी 7877028793 
पवन कुमार  सफाई कर्मचारी  8690261188 
: :
Website last update: 26/02/2020 05:51:41
You are visitor No :-