NAGAR PALIKA TELIPHONE LIST

  क्र स नाम   पद     मोबाईल न
  1 श्री गणपत लाल जी खटीक   अधिशाषी अधिकारी     7791800530
  2 श्री मनिश्ष कुमार   कनिष्‍ठ अभियन्‍ता     9887452217
  3 श्री प्रहलाद सिंह   कनिष्‍ठ लिपिक   9828346114 
  4 श्री हरेनद्र कुमार भाटी   मैट    8769177878 
  : :
  Website last update: 09/08/2016 11:24:40
  You are visitor No :-