Menu

24-10-2016

nagarpalika dwara 24-10-2016 ko shahar ke ward no. 1 to 20 mein vibhin chounk (bhagat singh chounk, shahid chounk, ambedkar chounk, kabir chounk, valmiki chounk, arut chounk) ki sadko & naliyon ki gahan safai ki gai. and foging machine chlai gai. abhiyan ke douran nagarpalika karamchariyo dwara aaj dinak tak 31 kilo polithine pakdi gai and dukandaro ko polithine ka use na karne ki samjhaish ki gai

nagarpalika dwara 24-10-2016 ko shahar ke ward no. 1 to 20 mein vibhin chounk (bhagat singh chounk, shahid chounk, ambedkar chounk, kabir chounk, valmiki chounk, arut chounk) ki sadko & naliyon ki gahan safai ki gai. and foging machine chlai gai. abhiyan ke douran nagarpalika karamchariyo dwara aaj dinak tak 31 kilo polithine pakdi gai and dukandaro ko polithine ka use na karne ki samjhaish ki gai

: :
Website last update: 10/02/2022 01:24:38
You are visitor No :-