Rajasthan Municipal

 

MUNICIPAL BOARD SURATGARH IN WORK & INCHARGE LIST WITH MOBILE NUMBER 

S.NO Yogna Name

 

Incharge Name 

 

Mobile Name 
1 GANRAL  SANDEEP SINGH GILL 9461394637
2 BHUMI SHAKHA RAMPRAKASH SHARMA 8058058010
3 STORE SHAKHA DEVINDER KUMAR 9929967594
4 LEKHA SHAKHA RASHMI  
5 VIDI SHAKHA KAMELSH KUMAR SHARMA 9414614888
6 CO SHAKHA KALURA SAIN 9887451773
7 NIRMAN SHAKHA TARSEM KUAMR  9414950101
8 RASAD SHAKHA RAJINDER CHOUHAN  
9 KACHI BASTI SUPRBHA 9587156333
10 KAR SHAKHA MANPREET KAUR  8890177967
11 SATHAPNA  KEVAL KRISHAN AHUJA 9414504636
12 NULM KALURAM SAIN 9887451773
13 MJSA MOHIT VYAS 9509494959
14 SWACH BHARAT MISSON ABHISEKH SHARMA  7597481732
15 PENSHAN YOGNA SHER SINGH  9929641021
16 MJAY KALURAM SAIN 9887451773
17 RATION CARD  SANDEEP SINGH  9461394637
18 PATTA ABHIYAN 2017 KEVAL KRISHAN AHUJA 9414504636

Social Links On Municipal Board Suratgarh

: :
Website last update: 19/08/2015 03:17:13

Visitor counter : visitor counter