Menu

Telephone Directory

  Name Post Phone Mobile
  Shri Bhagwati Kalal Chairman / Collector 0151- 2226000  
  Shri Mukesh Bareth Secretary 0151-2226012  
  Shri Makhan Lal Acharya Assistant Secretary    97994-95816
  Shri Ashok Agrawal Tehsildar   94143-81801
  Shri Rajiv Gupta X.En.   94133-11610
  Shri Yakub Bhati X.En.   94133-67608
  Shri Dharmendra Sharma A.O.    9413367615
  Shri Ram Swroop DTP    9950616994
  Shri Mahesh Vyas A.En   70142-6159
  Shri Manoj Kalla A.En   94149-07941
  Shri Manish Bohra Programmer   94626-26106
  Shri Kamal Kumar Mishra Sr. Draftman   9414143266
  Shri Ganesh Kalwani Jr. Acc.   9261157977
  Shri Lalit Mohan Sharma Jr. Acc.   9413312519
  Shri Nishant Swami Jr. Acc.   9261050607
  Shri Shiv Kumar J.En.   9214416546
  Shri Ram Jas Poonia J.En.   9413367694
  Shri Rajendra Saharan J.En.   9414028814
  Shri Vinit Sillu J.En.   9929327777
  Shri Ahsaan Ali J.En.   9950362834
  Shri Bhaya Deep J.En.   9530465066
  Shri Sharvan Choudhary J.En.   9414000677
  Smt. Manju Kawar J.En.   9461551884
  Miss Kavita Bhati J.En.   8279240904
  Shri      
  Shri Ashvani Kumar Acharya O.S.   9414430096
  Shri Sunil Gujar LDC   9251365112
  Shri Shakil Ahmad LDC   9413367648
  Shri Manish Khatri LDC   9414014297
  Shri Vikram Kumar Siyag LDC   8947962236
  Shri Dilip Singh Bhati LDC   9928111656
  Shri Surendra Vyas LDC   9571526832
  Shri Alok Singh LDC   9509991111
  Shri Mohmad Sahid LDC   9928807394
  Smt. Rukshana  I.A.   9351185747
  Shri Shankar Lal Prajapat SuperVisar   9460503146
  Shri Ratan Lal Work Mistri   9414056701
  Shri Narendra Singh Rathore Work Mistri   9413367637
  Shri Madan Singh  Work Mistri   9413367692
  Shri Suhel Ahmad Work Mistri   9413172644
  Shri Bajrang Singh  Nirikshak   9414138103
  Shri Madan Lal Sharma Amin   9001127570
  Shri Jasvindra Singh Amin   9461244524
  Shri AshaRam Kiradoo Munshi   9413437492
  Shri Nilam Kingar Munshi   9460227868
  Shri Hanumaan Singh Rajpurohit Munshi   9413278758
  Shri ShriRatan Vyas Munshi   9414067669
  Shri Shiv Prakash Joshi Munshi   9460066791
  Shri Nathmal Vyas Munshi   9414452180
  Shri Mahesh Kumar Maru Munshi   9413207149
  Shri Aftab Ahmad Munshi   8829848948
  Shri Susil Kumar Vyas Munshi   9352836445
  SHri Jay Gopal Purohit Munshi   9829792066
  Shri Shri Lal Kiradoo Munshi   9468953600
  Shri Durga Shankar Acharya Munshi   9460625271
  Shri Jafar Kha Munshi   9414053892
  Shri Jitendra Singh Sengar Munshi   9413367638
  Shri Giriraj Purohit Munshi   7412909113
  Smt. Versha Sarin Munshi   9414079133
  Shri Mahendra Kumar Purohit Munshi   9829081638
  Shri Shiv Shankar Prajapat Munshi   9352601044
  Shri Bhawar Singh Munshi   7597419092
  Shri Shiv Kumar Acharya Munshi   9460078963
  Shri Umed Singh Munshi   8952931446
  Shri Bhawar Lal Vyas Elec.   9982067286
  Shri Mustak Ahmad Elec.   9414017670
  Shri Shambhu Dayal  Elec.   9413367647
  Shri DauLal Sharma Wireman   9414067649
  Shri Bhawani Shankar Solanki Wire man   7742941151
  Shri Vishnu Dat Sharma Wire Man   9414043019
न्यास कर्मचारी फ़ोन बुक  डाउनलोड फ़ोन बुक 
: :
Website last update: 13/09/2023 08:19:54
You are visitor No :-