Telephone Directory

क्र.सं.   

नाम अधिकारी

पद नाम

फोन नं. 

मोबाईल  

1  

अध्यक्ष

 

 

2

श्री हिम्मत सिंह बारहठ (R.A.S.)

सचिव

01472-251055

 

3

श्री रमेश चन्द्र बलाई

अधिशाषी अभियंता

01472-251055

9414148997

4

श्री ललित कुमार राजपूत कनिष्ठ अभियंता 01472-251055 9929460279

5

मिनाक्षी वाधवानी

कनिष्ठ अभियंता

01472-251055

01472-251055

6 श्री मनोज कुमार शर्मा कनिष्ठ लेखाकार 01472-251055 9079711998
7 श्री संदीप गोचर सहायक नगर नियोजक  01472-251055 8005779252
: :
Website last update: 23/05/2023 03:54:38

Visitor counter : visitor counter